PRIVACY

Hoefbladstraat 58 | Heinkenszand

Ik respecteer uw privacy en verwerk uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

1. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam dienstverlener: Beauty by Bresilla
Website: www.beautybybresilla.nl
Inschrijfnummer KvK: 613875809
BTW-nummer: NL163953600B01

2. Klantgegevens

De volgende klantgegevens bewaar ik in beveiligde systemen:

 • Naam en voornamen
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Beroep
 • BSN nummer
 • Medische achtergrond, tijdens het verplichte intakegesprek

Ik bewaar en gebruik uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

3. E-mailadres

 • Ik kan u aanbiedingen doen voor soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden uw mailadres af te melden voor verder gebruik. Denk hierbij aan communicatievormen als een nieuwsbrief.
 • Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend. Denk hierbij aan het informed consent, of andere communicatievormen als een nieuwsbrief, afspraakbevestiging, afspraakwijziging, afspraak annulering, een afspraak herinnering, een feedback en review email.

4. Postadres

Uw postadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van informatie die u heeft aangevraagd.

5. Telefoonnummer

Uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor het maken van afspraken en niet voor commerciƫle doeleinden.

6. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria:

 • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt altijd gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding
 • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen
 • Ik sla zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan gezien uw medische achtergrond
 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding
 • Ik neem technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Ik garandeer daarom een passend beveiligingsniveau en laten de site periodiek toetsen
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software

7. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
Beauty by Bresilla
Hoefbladstraat 58
4451 TL Heinkenszand
Tel: 0628084264
email: info@beautybybresilla.nl